Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011), je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 2. izredni seji dne 24. 6. 2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE POLJČANE

 

I.

Občinski svet Občine Poljčane imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

·      Nado Vučajnk za predsednico,

·      Dušico Mohorko Jug za namestnico predsednice,

·      Jasno Orešič za članico,

·      Aleksandro Vindiš za namestnico članice,

·      Bojana Marzidovška za člana,

·      Feliksa Goriška za namestnika člana,

·      Liljano Belič za članico,

·      Metko Mohorko za namestnico članice.

 

II.

Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

 

III.

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta od dneva pričetka veljave sklepa o imenovanju.

 

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-0007/2014-13-401

Datum: 24. 6. 2015

 

 

Občina Poljčane

 

Stanislav Kovačič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor