Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 36. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča (Uradni list RS, št. 52/00) in v skladu s 7. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 3. redni seji, dne 16. 12. 2014, sprejel naslednji

 

SKLEP

o višini najemnine za grobna polja in mrliško vežico

 

1. člen

Višina letne najemnine za grobna polja na pokopališču Trnovska vas znaša:

- za enojni grob             30,00 EUR (z DDV),

- za družinski grob         35,00 EUR (z DDV),

- za grobnico                 40,00 EUR (z DDV).

 

2. člen

Najemnina za prvi najem oziroma za najem novega grobnega polja na pokopališču Trnovska vas znaša:

- za enojni grob             60,00 EUR (z DDV),

- za družinski grob         95,00 EUR (z DDV).

 

3. člen

(1) Najemnina za mrliško vežico na pokopališču Trnovska vas znaša 85,00 EUR (z DDV).

(2) Najemnina v primeru najema mrliške vežice iz prejšnjega odstavka tega člena samo v času pogreba znaša 30,00 EUR (z DDV).

 

4. člen

Najemnina iz 1., 2. in 3. člena tega sklepa se poravna upravljavcu pokopališča, tj. Občini Trnovska vas, na podlagi izstavljenega plačilnega naloga.

 

5 .člen

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas in prične veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Trnovska vas.  Cene, določene s tem sklepom , se pričnejo uporabljati z dnem veljavnosti sklepa.

 

Številka: 032 0/3-4/2014-8s

Datum: 16. 12. 2014

 

Alojz BENKO, l. r.

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor