Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, številka 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00, 100/00, 28/01, 116/02), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, številka 72/93, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02) in 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, številka 56/98) in na podlagi 15. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik, številka 1/99 in 2/01) je občinski svet občine Trnovska vas na svoji 29. redni seji dne 12. 9. 2002 sprejel
 
ODLOK
 
O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT V OBČINI TRNOVSKA VAS
1. člen
S tem odlokom občinski svet občine Trnovska vas določa volilne enote za lokalne volitve v občini Trnovska vas za izvolitev članov občinskega sveta in župana občine.
2. člen
Občinski svet občine Trnovska vas šteje 7 članov, ki se volijo po večinskem sitemu.
3. člen
V občini Trnovska vas se oblikuje 1 volilna enota za 1000 volivcev.
4. člen
V to volilno enoto spadajo naselja: Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Ločič, Sovjak, Trnovska vas in Trnovski Vrh.
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot (Uradni vestnik občine Destrnik–Trnovska vas, številka 6/98).
6. člen
Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.
 

Številka: 006-07/2002-29rs
Datum: 12. 9. 2002
Župan občine Trnovska vas:
Karl VURCER, l.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor