Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS. št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 38. seji dne 16. 6. 2010 sprejel

S P R E M E M B O   P O S L O V N I K A

Sveta Mestne občine Kranj

1. člen

V 113. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07 in 46/07) se tretji odstavek, ki se glasi »O uradnem prečiščenem besedilu odloča svet brez obravnave.« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Župan sprejme uradno prečiščeno besedilo na podlagi sklepa Statutarno pravne komisije.«

2. člen

Sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0002/2007-43/06

Kranj, dne 16. junija 2010

Župan

Mestne občine Kranj

Damijan Perne

 

Zanj

Podžupan

Mestne občine Kranj

Stane Štraus l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor