Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine  Videm  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012) je Občinski svet Občine Videm na  27. redni seji dne 9. junija 2014 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NAČINU ODDAJANJA TELOVADNIC IN OSTALIH POKRITIH ŠPORTNIH OBJEKTOV OSNOVNIH ŠOL V UPORABO

 

1. člen

V Pravilniku o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo (Naš glas, Uradne objave, št. 2, letnik 16 - julij 2011) se doda se 19. člen, ki glasi:

»Priloga 1 se nadomesti s Prilogo 1A«.

 

2. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati  naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-1/2014 -1

Datum: 9.6.2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Priloga  1 A

VLOGA ZA DODELITEV TERMINA

V TELOVADNICAH OSNOVNE ŠOLE VIDEM

 

NAVESTI JE POTREBNO VSE ZAHTEVANE PODATKE!

 

                                                                                                                                                      

(naziv društva, kluba, organizacije, skupine ali ime in priimek posameznika, naslov)

 

1. Kraj izvajanja termina (obkrožite):                 Videm              Leskovec

 

2. a  Število terminov: _________

    b  Željeni termin:

I.  dan v tednu  _________________ ura     od __________  do __________

II. dan v tednu  _________________ ura     od __________ do __________

III. dan v tednu  _________________ ura     od __________do __________

 

3. Število vadečih  _____________________

 

4. Obkrožite številke mesecev, v katerih boste imeli aktivnosti:

 

IX.   X.   XI.  XII.   I.   II.   III.   IV.   V.   VI.   VII.  VII.

 

5. Uporaba telovadnice  do sedaj  (število let)       __________________

 

 

6. Napišite kakovostni razred aktivnosti:

 

 ____________________________________________

 (državna liga, občinska liga, rekreacija)

 

 

7. Odgovorna oseba uporabnika:

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

(ime in priimek, naslov, telefon, GSM)

 

                                                            ____________________

                                                                                                                (Podpis odgovorne osebe)

ŽIG

 

Izpolnjene vloge oddajte ali pošljite na naslov:

OSNOVNA ŠOLA VIDEM, Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor