Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10, 32/12), sta Občinski svet Občine Bled na 15. seji, dne 09.07.2013  in Občinski svet Občine Gorje na  19.  seji, dne 12.06.2013 , sprejela

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU ZA OBČINO BLED IN GORJE (SPV-BG)

 

1. člen

V prvem odstavku 3. člena se besedilo »9« in (devet)«, nadomesti z besedilo »10« »(deset)«

 

Spremeni se besedilo drugega odstavka, ki se glasi:

(2) Svet sestavljajo:

·       en (1) predstavnik Občinskega sveta Občine Bled ,

·       en (1) predstavnik Občinskega sveta Občine Gorje,

·       en (1) predstavnik Osnovne šole Gorje, mentor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v osnovni šoli,

·       en (1) predstavnik Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled, mentor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v osnovni šoli,

·       en (1) predstavnik Vrtca Bled,

·       en (1) predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Bled,

·       en (1) predstavnik  Zdravstvenega doma Bled,

·       en (1) predstavnik Policijskega Postaje Bled,

·       en (1) predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj (MIR-1),

·       en (1) predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin, Jesenic, Gorij, Kranjske Gore in Žirovnice.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 034-3/2013-11

Bled, dne 09.07.2013

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor