Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 24. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03, 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 2. redni seji dne 15. 12. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi vaških odborov

1. člen

V Odloku o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 44/04 z dne 28. 4. 2004) se spremeni v posameznih delih, in sicer 4. člen odloka, ter se glasi:

»Člane vaških odborov za posamezno vas imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Velika Polana. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih vasi, oziroma območji določenih z odlokom.

Posamezni vaški odbor sestavljajo člani po vaseh:

– Velika Polana – pet članov

– Mala Polana – pet članov,

– Brezovica – pet članov.

Člani odborov na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 1-2/2014 OS

Velika Polana, dne 15. decembra 2014

 

Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor