Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) in 126. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18) je Občinski svet na 6. redni seji dne 11. 9. 2019 sprejel

 

AVTENTIČNO RAZLAGO

 

določb 245. člena v povezavi s prvim odstavkom 60. člena in tretjim odstavkom 61. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem

 

v naslednjem besedilu:

 

»Določbe v podpoglavju »5. PIP in merila za parcelacijo« 245. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 04/14, Uradni list RS, št. 62/16, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17, 48/17, 23/18, 32/18, 3/19) je v povezavi s prvim odstavkom 60. člena in tretjim odstavkom 61. člena zaradi enakopravne obravnave vseh pravnih subjektov na območju EUP LA8 treba razumeti tako, da je na območju LA8 dopustno ustrezno velikost parcel, namenjenih gradnji, zagotoviti že z izpolnitvijo določb 60. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem.«

 

Avtentična razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-02/2017-16

Datum:   11. 9. 2019

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l. r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor