Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določila 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/2004, 58/2005, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) objavlja župan Občine Kidričevo

POPRAVEK

SKLEPA O DOLOČITVI CENE STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

 

Prva točka Sklepa o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2013) se dopolni na način, da se dodata točki:

·        1.2. odvajanje: 0,2665 EUR/m3,

·        2.2. čiščenje: 0,4092 EUR/m3.

 

Ta popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor