Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe 103/07, 99/13 in 46/14) in 25. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 4. redni seji dne 16. 4. 2015 sprejel

 

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

 

1. člen

Strankam, katere so kandidirale s svojimi kandidati za člane občinskega sveta in so dosegle zadostno število glasov, pripadajo od 1. januarja 2015 sredstva iz proračuna Občine Velika Polana za leto 2015 v višini 0,45 EUR za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet.

 

2. člen

Sredstva se strankam izplačajo kvartalno na podlagi predloženega zahtevka na njen transakcijski račun.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 03-4/2015 OS

Velika Polana, dne 16. aprila 2015

 

Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor