Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09) je Občinski svet Občine Divača na 31. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Divača ugotavlja, da je izgradnja kanalizacije v naselju Divača, na parcelah št. 1043/10, 1049/42, 1050/10, 1052/6, 1052/8, 552/366 in 1043/19, vse k.o. Divača, v javnem interesu.

2.

Občina Divača pridobi brezplačno ustanovitev služnostne pravice pri izgradnji kanalizacije v naselju Divača za namen vgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora ter odpravljanja napak na parcelah št. 1043/10, 1049/42, 1050/10, 1052/6, 1052/8, 552/366 in 1043/19, vse k.o. Divača.

3.

Ta sklep velja takoj.

Št. 032-0007/2010-23

Divača, dne 8. junija 2010

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor