Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) in 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09 in 41/11) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji sprejel

S K L E P

o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

1. člen

S tem sklepom se določijo javne parkirne površine pred zdravstvenim domom Škofja Loka, kjer se plačuje parkirnina, njena višina, način in čas plačevanja.

2. člen

Parkirišče pred zdravstvenim domom Škofja Loka (51 parkirnih mest), se določi kot javna parkirna površina, kjer je potrebno plačevati parkirnino.

3. člen

Višina parkirnine na označenih parkirnih prostorih znaša:

– za prvi dve uri enkrat dnevno brezplačno,

– 0,50 € za vsake naslednje pol ure.

4. člen

Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati).

5. člen

Na parkirnih prostorih se čas prihoda vozila označi s parkirnim listkom.

6. člen

Parkiranje je plačljivo od ponedeljka do petka, med 7. in 17. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2011 dalje.

Št. 371-007/2009

Škofja Loka, dne 16. junija 2011

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor