Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 16. redni seji dne 25. 5. 2004 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

 

 

1

 

 

Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, se od 1. 9. 2004 določi:

 

 

– dejavnost vzgoje in varstva otrok prve starostne skupine v znesku

83.810 SIT,

– dejavnost vzgoje in varstva otrok druge starostne skupine v znesku

69.020 SIT.

 

 

 

2

 

 

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec, največ dva meseca v času od 1. 6. do 31. 8. tekočega leta. Rezervacijo morajo starši vrtcu pisno napovedati, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. Starši plačajo rezervacijo v znesku 570 SIT na dan, razliko do polne cene, pri čemer se odšteje hrana za dneve odsotnosti, pa pokrije občina.

 

 

3

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 38005-1/98

 

 

Dobrepolje, dne 25. maja 2004.

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Anton Jakopič l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor