Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 133. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik dne 18. 12. 2000 sprejel
 
S K L E P
 
 
o začasnem finaciranju Občine Dobrovnik za leto 2001
 
 
1. člen
 
Do sprejetja proračuna Občine Dobrovnik za leto 2001 se financiranje funkcij Občine Dobrovnik ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Dobrovnik za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
 
2. člen
 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
 
3. člen
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
 
4. člen
 
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2001.
 
5. člen
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
 
 
 
 
 
Št. 032-22/00
Dobrovnik, dne 18. decembra 2000.
Župan-Polgármester
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor