Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi 30., 40. in 43. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84, 15/89 in Ur. l. RS, št. 71/93), 2. in 6. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. l. RS, št. 48/90), na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 29/95) ter 7. in 13. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99) na svoji 7. Redni seji dne 02.08.1999 sprejel naslednj

 

S K L E P

O KORIGIRANIH STALIŠČIH DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 1986 - 2000, ZA OBMOČJE OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 1986 - 1990, ZA OBMOČJE OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM, VSE DOPOLNITEV 1999 ZA PODROČJE TROJE AKTUALNIH POSEGOV V PROSTOR

 

Številka: 015-03-1320/99

Datum:  02.08.1999

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc Čebulj

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor