Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-2/2018-5-(52/04)

Datum: 23.1.2019

 

Zadeva: Gradivo za 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 30.1.2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 1. redne — konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19. 12. 2018 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo)

4. Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (gradivo)

5. Imenovanje komisij pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj (gradivo)

6. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj - osnutek (gradivo)

7. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

8. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra Teta d.o.o. (gradivo)

9. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki (gradivo)

10. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., Zasebni vrtec Pod mavrico (gradivo)

11. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (gradivo)

12. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 2373-119 ali 2373-112.

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor