Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Občinski svet občine Majšperk je na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) na seji dne 4. junija 1998 sprejel
 
S K L E P
 
 
o izvzemu iz javnega dobra
 
S sklepom se zemljišče parc. št. 344/16, pot v izmeri 1 m2 in parc. št. 344/17, pot v izmeri 60 m2, obe pripisani pri vl. št. SEZNAM IV javno dobro, k. o. Stogovci izvzameta iz javnega dobra in postaneta last Občine Majšperk.
 
 
Št. 464-02-0004/98
Majšperk, dne 4. junija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor