Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) in 12. člena Meril in kriterijev o povračilu za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno omrežje (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/85, 37/86 in 10/88) ter 2. člena sprememb in dopolnitev Meril in kriterijev o povračilu za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno omrežje (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/85, 37/86 in 10/88) je Občinski svet Občine Zavrč na 6. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč

 

 

1. člen

 

 

Na koncu prvega člena Sklepa o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/01) se doda:

 

 

    »Uporabnik, ki izvaja drugi oziroma vsak naslednji vodovodni priključek na območju Občine Zavrč in je za prvi vodovodni priključek poravnal vrednost povračila na vodovodno omrežje na območju Občine Zavrč, poravna vrednost povračila za priključek na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč za drugi oziroma za vsak naslednji vodovodni priključek

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Priključek v    Presek cevi      Razmerje     Vrednost

 

 

   colah           v cm2         presekov  povračila v €

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

     3              4,14           1,00        500,00

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

2. člen

 

 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta.

 

 

 

 

 

Št. 352-01-04/2001

 

 

Zavrč, dne 18. junija 2007

 

 

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor