Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Trnovska vas ter vloge Čistega mesta Ptuj d.o.o., Dornavska cesta 26. 2250 Ptuj, sprejema Občinski svet občine Trnovska vas na 28. redni seji, dne 23.3.2006, naslednji

 

 

S K L E P

 

 

o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Trnovska vas družbi Čisto Mesto Ptuj d.o.o.

 

 

1. člen

 

 

Občinski svet občine Trnovska vas sprejme naslednji sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Trnovska vas, in sicer:

 

 

1. CENE NA GOSPODINJSTVO ZA 14 DNEVNI ODVOZ PREOSTALIH ODPADKOV IN ZA ODVOZ IZ VEČSTANOVANJSKIH ENOT

 

 

Cene za člane v gospodinjstvu nad 10 km

 

 

gospodinjstva

fiksni del cene

variabilni del cene

cena skupaj

cena v EUR

1 član

1.327,07 SIT

428,09 SIT

1.755,16 SIT

7,32

2 člana

1.327,07 SIT

856,17 SIT

2.183,24 SIT

9,11

3 člani

1.327,07 SIT

1.284,26 SIT

2.611,33 SIT

10,90

4 člani

1.327,07 SIT

1.712,35 SIT

3.039,42 SIT

12,68

5 članov

1.327,07 SIT

2.140,44 SIT

3.467,51 SIT

14,47

6 članov

1.327,07 SIT

2.568,52 SIT

3.895,59 SIT

16,26

7 in več članov

1.327,07 SIT

2.996,61 SIT

4.323,68 SIT

18,04

 

 

 

2. CENE ZA GOSPODINJSTVO ZA 14 DNEVNI ODVOZ ODPADKOV IZ SKUPNIH PREVZEMNIH MEST

 

 

 

 

 

 

št. gospodinjstev

fiksni del cene/gosp.

cena v EUR

 1 gospodinjstvo     

1.327,07 SIT

5,54

2 gospodinjstvi

663,54 SIT

2,77

3 gospodinjstva

442,36 SIT

1,85

4 gospodinjstva

331,77 SIT

1,38

5 gospodinjstev

265,41 SIT

1,11

6 gospodinjstev

221,18 SIT

0,92

7 gospodinjstev

189,58 SIT

0,79

št. članov v gospodinjstvu

variabilni del cene na član gospodinjstva

cena v EUR

1 član

428,09 SIT

1,78

2 člana

856,17 SIT

3,57

3 člani

2.284,26 SIT

5,36

4 člani

1.712,35 SIT

7,15

5 članov

2.140,44 SIT

8,93

6 članov

2.568,52 SIT

10,72

7 in več članov

2.996,61 SIT

12,50

 

 

 

3. CENA ZA POČITNIŠKE HIŠE

 

 

 

cena brez dajatev

cena v EUR

Počitniška hiša – vikend

877,58 SIT

3,66

 

 

 

2. člen

 

 

Spremenjene cene pod točko 1 se začnejo uporabljati v mesecu aprilu.

 

 

3. člen

 

 

Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati soglasje k cenam o ravnanju s komunalnimi odpadki družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o., sprejeto na 13. redni seji Občinskega sveta občine Trnovska vas, z dne 15.4.2004.

 

 

4. člen

 

 

Cene so brez davkov na dodano vrednost in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

 

 

Številka: 3543-2006/28rs

 

 

Datum: 23.3.2006                    

 

 

Podžupan občine Trnovska vas:

 

 

Franc Pukšič, dipl.ing.str., l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor