Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

POROČILO

o izidu volitev župana Občine Bled

Občinska volilna komisija je na seji dne 16. 11. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja drugega kroga volitev župana Občine Bled na volitvah dne 12. novembra 2006 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Bled.

I.

1. V 2. krogu volitev za župana dne 12. 11. 2006 je imelo pravico voliti skupaj 7020 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 3475 volivcev ali 49,5% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je 3475 volivcev glasovalo po volilnem imeniku.

II.

Za volitve župana Občine Bled je bilo oddanih 3475 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 37 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

1

Janez Fajfar

2332

67,83%

2

Davorina Pirc

1106

32,17%

III.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v Občini Bled za župana izvoljen JANEZ FAJFAR, roj. 24. 6. 1955, Gregorčičeva 7, Bled.

 

Št. 041-0005/2006

Bled, dne 16. novembra 2006

Občinska volilna komisija Občine Bled

Predsednica Občinske volilne komisije

Danja Rus, univ. dipl. prav., l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor