Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 16. redni seji dne 31. 7. 2008 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

1.

 

 

Prispevek staršev, za program predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Sežana, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača, se zniža za en plačilni razred v primeru, da imajo starši v vrtec vključena dva otroka. Prispevek se zniža za starejšega otroka.

 

 

2.

 

 

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Divača št. OS 04/02 z dne 3. 4. 2003.

 

 

3.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 9. 2008 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 0032-0004/2008-06

 

 

Divača, dne 31. julija 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Divača

 

 

Matija Potokar l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor