Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB-1(Uradni list RS, št. 100/05) in  6. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 12. redni seji, dne 26. 2. 2008 sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O HIMNI OBČINE TRNOVSKA VAS

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok ureja himno Občine Trnovska vas. Himna označuje pripadnost Občini Trnovska vas. Navzoči himno poslušajo stoje.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Himna se lahko uporablja le v obliki, z vsebino in na način, ki je določen s tem odlokom. Himna Občine Trnovska vas je pesem "Slovenec sem" avtorja Jakoba Gomilška, na melodijo skladatelja Gustava Ipavca.

 

 

Notnega zapisa melodije himne se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oz. vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Himna se izvaja z glasbili, s petjem ali z glasbili in s petjem ter z recitiranjem besedila.

 

 

Himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja oz. zaznamovanja storitev.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Himna se lahko izvaja:

 

 

  1. na začetku sej Občinskega sveta Občine Trnovska vas;

 

 

  1. ob uradnem prihodu predsednika republike, voditelju tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Občino Trnovska vas ob njegovem slovesu iz Občine Trnovska vas;

 

 

  1. na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, ki so pomembni za Občino Trnovska vas;

 

 

  1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah, v katerih sodeluje Občina Trnovska vas, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;

 

 

  1. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem odlokom.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Če se himna Občine Trnovska vas izvaja skupaj s himno Republike Slovenije, se izvede najprej himna Republike Slovenije nato pa himna Občine Trnovska vas.

 

 

Če se himna Občine Trnovska vas izvaja skupaj s slovesno pesmijo mednarodne ali druge organizacije ali himno tuje države, se izvede najprej slovesno pesem mednarodne ali druge organizacije ali himno tuje države in nato himno Občine Trnovska vas.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

 

 

 

Župan Občine Trnovska vas:

 

 

Alojz BENKO, dipl.upr.org.

 

 

 

 

 

Številka: 032 0/12-7/2008-9s
Datum: 26. 2. 2008

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor