Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 53. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin štev. 8/2010) je Svet občine Žetale na svoji 2. redni seji dne, 16.12.2010 sprejel;

SKLEP O IMENOVANJU VAŠKIH ODBOROV

I.

V  Vaške odbore  občine Žetale se imenujejo:

VAŠKI ODBOR ČERMOŽIŠE

1.     Franc KIDRIČ, Čermožiše 26, 2287 Žetale - predsednik

2.     Janez VODUŠEK, Čermožiše 45, 2287 Žetale- član

3.     Janez VOGRINC, Čermožiše 44, 2287 Žetale-član

4.     Milan RAMPRE, Čermožiše 53, 2287 Žetale-član

5.     Roman ZDAUC, Čermožiše 91, 2287 Žetale-član

6.     Stanko GAJŠEK, Čermožiše 77, 2287 Žetale-član

7.     Kristina FIŠER, Čermožiše 79, 2287 Žetale-članica

VAŠKI ODBOR DOBRINA

1.     Anton FURMAN, Dobrina 57/a, 2287 Žetale – predsednik

2.     Vinko KODRIČ, Dobrina 54, 2287 Žetale-član

3.     Ludvik SKELA, Dobrina 65, 2287 Žetale-član

4.     Rajko JUS, Dobrina 32, 2287 Žetale-član

5.     Janez POLAJŽAR, Dobrina 29, 2287 Žetale-član

6.     Majda POLAJŽAR, Dobrina 40, 2287 Žetale-članica

7.     Darko MEDVED, Dobrina 63, 2287 Žetale-član

VAŠKI ODBOR KOČICE

1.     Petra PLAJNŠEK, Kočice 7/a, 2287 Žetale-predsednica

2.     Anton VUKALIČ, Kočice 43/b, 2287 Žetale-član

3.     Ivan KODRIČ, Kočice 23, 2287 Žetale-član

4.     Anton HAJŠEK, Kočice 5, 2287 Žetale-član

5.     Jurij ŽELEZNIK, Kočice 1, 2287 Žetale-član

6.     Zdravko PLAJNŠEK, Kočice 51, 2287 Žetale-član

7.     Ivan BER, Kočice 38, 2287 Žetale-član

VAŠKI ODBOR NADOLE

1.     Franc VOGRINC, Nadole 37, 2287 Žetale-predsednik

2.     Franc STOJŠEK, Nadole 12, 2287 Žetale-član

3.     Anton HOHNEC, Nadole 16, 2287 Žetale-član

4.     Roman ŽELEZNIK, Nadole 4, 2287 Žetale-član

5.     Aleš FRLEŽ, Nadole 46, 2287 Žetale-član

6.     Leopold PREVOLŠEK, Nadole 9, 2287 Žetale-član

7.     Jožef ŠIREC, Nadole 33, 2287 Žetale-član

VAŠKI ODBOR ŽETALE

1.     Izidor ŠTAJNBERGER, Žetale 94, 2287 Žetale-predsednik

2.     Anton GAJŠEK, Žetale 59/b, 2287 Žetale-član

3.     Ivan BEDENIK, Žetale 56, 2287 Žetale-član

4.     Miran SKOK, Žetale 32, 2287 Žetale-član

5.     Silvo KOREZ, Žetale 49, 2287 Žetale-član

6.     Milko VEK, Žetale 31/a, 2287 Žetale-član

7.     Stanko VOGRINC, Žetale 24, 2287 Žetale-član

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 032-0002/2010-2

Datum: 16.12.2010

Občina Žetale

Župan Anton BUTOLEN l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor