Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS; št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 30. Člena Statuta občine Duplek (MUV; št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10 in 32/11) je občinski svet na 2. dopisni seji dne 14.2.2014 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PODEŽELJE V OBČINI MARIBOR – za območje občine Duplek

1. člen

55. člen odloka se dopolni, tako da prvi odstavek glasi:

"Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Duplek z dne 27.1.2014 ne vpliva na postopke izdajanja gradbenih dovoljenj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, postopki pa še niso zaključeni z izdajo gradbenega dovoljenja, razen če so določbe tega odloka za investitorja ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami tega odloka zahteva investitor."

Prvi odstavek 55. člena postane drugi odstavek.

2. člen

Dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0323-1/2014-5

Datum: 14. 2. 2014

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor