Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na 6. redni seji dne 27. 5. 2003 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o spremembah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti

 

 

v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

V pravilniku za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/01) se v 3. členu črta prva alinea prvega odstavka in se doda nova alinea:

 

 

“– da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj”.

 

 

2. člen

 

 

V pravilniku iz 1. člena se v 5., 6. in 11. členu besedilo “Odbor za kmetijstvo in turizem”nadomesti z besedilom “odbor pristojen za turizem”.

 

 

3. člen

 

 

Ta pravilnik o spremembah pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 333-01-10/2001

 

 

Črnomelj, dne 28. maja 2003.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor