Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 10. 11. 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 6/04) preneha veljati.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 300-01-4/2003

 

 

Črnomelj, dne 10. novembra 2005

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor