Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

POROČILO

 

 

o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Velika Polana

 

 

Občinska volilna komisija občine Velika Polana, je na seji dne 26. 2. 1999, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člana Občinskega sveta občine Velika Polana, na nadomestnih volitvah dne 21. 2. 1999 ugotovila:

 

 

I

 

 

Na nadomestnih volitvah dne 21. februarja 1999 je imelo pravico glasovati 1294 volivcev. Skupaj je glasovalo 495 volivcev ali 38,25%, od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

 

 

II

 

 

Za volitve člana Občinskega sveta občine Velika Polana je bilo oddanih 495 glasovnic. Ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo 6 glasovnic neveljavnih.

 

 

Veljavnih glasovnic je bilo 489.

 

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

 

 

1. Štefan Prša, Velika Polana 216c

53

2. Jože Zver, Mala Polana 98a

96

3. Ciril Žerdin, Velika Polana 217a

33

4. Alojz Denša, Brezovica 56

136

5. Ignac Horvat, Velika Polana 164

66

6. Alojz Zver, Velika Polana 45a

77

7. Emil Žerdin, Velika Polana 153a

28

 

 

V skladu z določbami 11. in 32. člena zakona o lokalnih volitvah, je v Občinski svet občine Velika Polana izvoljen kandidat, ki je na nadomestnih volitvah dne 21. 2. 1999 dobil največ glasov:

 

 

Alojz Denša, rojen 25. 4. 1962, Brezovica 56.

 

 

Št. 21/99

 

 

Velika Polana, dne 28. februarja 1999.

 

 

Predsednica

 

 

Občinske volilne komisije

 

 

občine Velika Polana

 

 

Dragica Kolenc, dipl. jur. l. r

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor