Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07– ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)

P O R O Č I L O

o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na sejah dne 10. in 11. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana 10. oktobra 2010, ugotovila naslednje rezultate glasovanja za župana Občine Moravske Toplice:

I.

Na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti 5325 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

Glasovalo je 3460 volivcev ali 64,96% od vseh volivcev.

Od 3460 oddanih glasovnic je bilo 3425 veljavnih in 35 neveljavnih.

II.

Posamezni kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:

+---------------------+------------------+

|ALOJZ GLAVAČ         |1192 glasov ali   |

|                     |34,80%            |

+---------------------+------------------+

|ŠTEFAN KODILA        |553 glasov ali    |

|                     |16,15%            |

+---------------------+------------------+

|IVAN KRAMPERŠEK      |540 glasov ali    |

|                     |15,77%            |

+---------------------+------------------+

|DUŠAN GROF           |401 glas ali      |

|                     |11,71%            |

+---------------------+------------------+

|DRAGO BALAJC         |344 glasov ali    |

|                     |10,04%            |

+---------------------+------------------+

|FRANC KODILA         |310 glasov ali    |

|                     |9,05%             |

+---------------------+------------------+

|JANEZ ŠKALIČ         |85 glasov ali     |

|                     |2,48%             |

+---------------------+------------------+

III.

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov: Alojz Glavač in Štefan Kodila.

Št. OVK 21/2010

Moravske Toplice, dne 13. oktobra 2010

Predsednik

Občinske volilne komisije

Občine Moravske Toplice

Emil Vučkič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor