Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.  RS, št. 94/2007-UPB-3, 27/2008-Odl. US, 45/2008, 76/2008, 79/2009, 51/10, 84/2010-Odl. US, 40/2012-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin UPB-1 št. 16/2010 in 38/2012) je občinski svet Občine Videm na 26. redni seji, z dne 20. 5. 2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

1.

V občinsko volilno komisijo se imenujejo:

 

1.   Predsednik volilne komisije: Marijan Furek, Dravinjski vrh 1/b, 2284 Videm pri Ptuju

2.   Namestnica predsednika: Mateja Krajnc, Videm pri Ptuju 27, 2284 Videm pri Ptuju

3.   Članica: Bojana Orešek, Pobrežje 128/a, 2284 Videm pri Ptuju

4.   Namestnik članice: Rudi Štelcer, Pobrežje 118, 2284 Videm pri Ptuju

5.   Član: Jožef Merc, Videm pri Ptuju 19/a, 2284 Videm pri Ptuju

6.   Namestnica člana: Majda Forstnerič, Tržec 14, 2284 Videm pri Ptuju

7.   Član: Gorazd Orešek, Tržec 9, 2284 Videm pri Ptuju

8.   Namestnik člana: Mijo Bračko, Zg. Leskovec 10, 2285 Zg. Leskovec

 

2.

Za sedež občinske volilne komisije se določijo prostori Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

 

3.

Občinska volilna komisija se imenuje za obdobje 4 let.

 

4.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati  9. 6. 2014.

 

Številka: 040-01/2014-01  (0205)

Datum: 23. 5. 2014

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor