Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-0007/2016

Datum: 25.8.2016

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) in 11., 37., 38. in 39. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 1/15 in 81/15)

 

sklicujem

17. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRŽIČ,

 

ki bo v četrtek, dne 8.9.2016, ob 17. uri

v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

 

DNEVNI RED

 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 23.6.2016 (zapisnik),

2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 16. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (gradivo),

3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,

4. KMVVI - kadrovske zadeve (gradivo 1, 2),

5. Predlog sklepa o pripravi dogovora županov občin, ki so soustanoviteljice Gorenjskih lekarn, za delitev in vplačilo dela ustvarjenega presežka javnega zavoda v proračune ustanoviteljic (gradivo 1, 2, 3)

6. Predlog odkupa nepremičnin na območju nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice, in sicer parc. št. 599/3, 599/13, 604/1, del parc. št. 599/26, 604/2, del parc. št. 599/5, 602/11, 604/3, 599/9, 599/10, 602/3, vse k.o. 2143 – TRŽIČ (gradivo 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5)

7. Končno poročilo Nadzornega odbora o pregledu javnih naročil JN16/2/14, JN58/2/14 in JN72/2/14, ki skupaj predstavljajo »izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju« (gradivo 1, 2),

8. Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil z območja Občine Tržič (gradivo),

9. Izstop Občine Naklo iz skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj – ugotovitveni sklep (gradivo 1, 2, 3) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« (gradivo),

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016 (gradivo),

11. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2016 – 2. dopolnitev (gradivo 1, 2),

12. Prodaja stanovanja na naslovu Preska 19 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5),

13. Prodaja stanovanja na naslovu Deteljica 9 na drugem javnem zbiranju ponudb (gradivo),

14. Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 195/21, 195/22 in 195/23 k.o. Podljubelj (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

 

Občina Tržič

mag. Borut Sajovic, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor