Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 5. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/2002) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 89/99 in Uradne objave glasila občine Komenda št. 01/2001) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 2. korespondenčni seji, ki je potekala dne 06.11.2003 in 07.11.2003 sprejel

 

 

SKLEP O DOLOČITVI POVRŠINE POSLOVNE CONE "OZKA DELA"

 

 

1. člen

 

 

1. Izvedba načrtovane poslovne cone v Mostah na območju »OZKIH DEL«, po idejnem zazidalnem načrtu obsega površino 18,2 ha.

 

 

2. Za namen iz prejšnje točke je bilo odkupljenih 17,9 ha zemljišč, kar predstavlja 98,4 % odkupa.

 

 

3. S tem je izpolnjen pogoj o veljavnosti sklenjenih pogodb o odkupu zemljišč in se o tem stranke obvesti, skladno z določili sklenjenih pogodb.

 

 

4. Površine, ki za potrebe poslovne cone ne bodo zajete v zazidalnem načrtu, bodo s spremembo prostorskega plana prekvalificirane v trajno zelene površine - kmetijska zemljišča.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na korespondenčni seji Občinskega sveta Občine Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

 

 

Številka: 03101-0007/2002-2(kor)

 

 

Komenda: 07.11.2003

 

 

Tomaž Drolec

 

 

Župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor