Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/05) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) je Občinski svet Občine Destrnik na 1. redni seji 9. 11. 2006 sprejel naslednji

Sklep

o imenovanju predstavnika ustano­viteljic v svet zavoda Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Za predstavnico občin levega brega Drave v svet zavoda Glasbene šole Karol Pahor Ptuj se imenuje Sabina Žampa, stanujoča v Levanjcih 20, 2253 Destrnik.

 

Številka: 032 – 68/2006 – 1R – 9a/14

Datum: 9. 11. 2006

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor