Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list štev. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list štev. 44/97, 27798, 120/06, 21/07), ter 16. členom Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin štev. 8/2010) in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žetale (Uradni list RS, štev. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je Občinski svet občine Žetale na 2. redni seji, dne, 15.12.2010  sprejel:

 

SKLEP

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKI ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2011

 

I.

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale znaša za leto 2011  0,0028 EUR.

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-01-0002/2010-8

Datum:   15.12.2010

 

 

Občina Žetale

 

Župan Anton BUTOLEN 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor