Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Občinski svet Občine Vodice na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 10/98) ter ugotovitvenih sklepov pod 3.1, 3.2., 3.3 sprejme naslednje sklepe:

 

SKLEP 3.4

Potrdijo se mandati naslednjih članov in članic Občinskega sveta Občine Vodice:

- Maksimilijan ALFIREV, roj. 14.2.1937, Utik 90, 1217 Vodice

- Miha BERGANT, roj. 15.10.1980, Zapoge 3A, 1217 Vodice

- Mirjana GRGIĆ, roj. 4.6.1976, Polje 29, 1217 Vodice

- Tomaž GYERGYEK, roj. 22.5.1963, Pustnice 14A, 1217 Vodic

- Anton KOKALJ, roj. 18.7.1960, Šinkov Turn 55, 1217 Vodice

- Anton KOSEC, roj. 2.4.1953, Šinkov Turn 52, 1217 Vodice

- Mojca LOČNIŠKAR, roj. 31.3.1968, Brniška cesta 68, 1217 Vodice

- Anton LOGAR, roj. 25.6.1949, Brniška cesta 64, 1217 Vodice

- Friderik PIPAN, roj. 15.5.1944, Skaručna 40a, Vodice

- Brane PODBORŠEK, roj. 21.9.1954, Kamniška cesta 46, 1217 Vodice

- Marjan PODGORŠEK, roj. 2.2.1963, Skaručna 22, 1217 Vodice

- Peter PODGORŠEK, roj. 12.2.1940, Vojsko 6, 1217 Vodice

- Metka Marolt POZDEREC, roj, 10.9.1953, Koseze 21d Vodice

- Sašo SODNIK, roj. 5.4.1979, Utik 26, 1217 Vodice

 

SKLEP 3.5

Potrdi se mandat člana Občinskega sveta Občine Vodice:

- Jožef ROZMAN, roj. 13.3.1946, Krvavška ulica 12, 1217 Vodice

 

SKLEP 3.6

Romanu Černivcu, rojenem 29. 1. 1959, Nova ulica 11, 1217 Vodice, se v skladu z določilom dvanajstega odstavka 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi v celoti zavrne potrditev mandata in pritožba z dne 28. 10. 2010 zoper Sklep Občinske volilne komisije o podelitvi mandatov za svetnike Občine Vodice z dne 12.10.2010. Stroškov postopka ni.

 

Datum: 9.5.2012

Številka: 011-06/2010-046

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor