Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 27. člena zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 in 16/99), 18. in 26. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in 13. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 6. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Tržiški muzej

 

 

1. člen

 

 

Za predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Tržiški muzej se imenujeta:

 

 

– Jurij Peternelj, Begunjska 7, Tržič in

 

 

– Marjan Dežman, Partizanska ulica 12, Tržič.

 

 

2. člen

 

 

Mandat članov sveta traja štiri leta.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 611-05/99-04

Tržič, dne 29. septembra 1999.

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor