Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 3. redni seji dne 4. 2. 2015 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje

1.

V občinsko volilno komisijo se imenujejo:

I. za predsednika: Boštjan Kovič, Dol. Ponikve 50, 8210 Trebnje,

za namestnika predsednika: Alojz Ratajc, Vina gorica 24, 8210 Trebnje,

II. za člana: Robert Pavc, Prešernova ulica 16, 8210 Trebnje,

za namestnico člana: Špela Sila, Slakova 11, 8210 Trebnje,

III. za članico: Ivica Bandelj, Dol. Prapreče 2, 8212 Velika Loka,

za namestnika članice: Pavle Rot, Pristava 26, 8210 Trebnje,

IV. za članico: Tanja Cesar, Rodine 7, 8210 Trebnje,

za namestnika članice: Leon Lobe, Pluska 8, 8210 Trebnje.

2.

Mandat članov občinske volilne komisije traja štiri leta.

3.

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 040-1/2014

Trebnje, dne 5. februarja 2015

 

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor