Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 10/98, 74/98 in 70/00 je Občinski svet občine Veržej na seji dne 30. 1. 2001 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     S T A T U T A

 

 

Občine Veržej

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) se prvi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:

 

 

“Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.“

 

 

2. člen

 

 

Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.“

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 900-2/01

 

 

Veržej, dne 30. januarja 2001.

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor