Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 102/00) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 24. redni seji dne 8. 5. 2001 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

 

 

1

 

 

Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, se določi:

 

 

– dejavnost vzgoje in varstva otrok prve starostne skupine v znesku 62.000 SIT, od 1. 9. 2001 dalje,

 

 

– dejavnost vzgoje in varstva otrok druge starostne skupine v znesku 45.760 SIT, od 1. 7. 2001 dalje,

 

 

– dejavnost male šole do uvedbe 9-letne osnovne šole v znesku 16.648 SIT, od 1. 7. 2001 dalje.

 

 

2

 

 

Starši otrok, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec, največ dva meseca. Rezervacijo morajo starši vrtcu pisno napovedati, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. Starši plačajo rezervacijo v znesku 350 SIT na dan, razliko do polne cene, pri čemer se odšteje hrana za dneve odsotnosti, pa pokrije občina.

 

 

3

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 38005-1/98

 

 

Dobrepolje, dne 8. maja 2001.

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Anton Jakopič l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor