Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 1. odstavka 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-UPB4 (Uradni list RS, št. 98/05, 129/06) in 17. člena statuta Občine Prevalje ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr.), je občinski svet Občine Prevalje na 5. redni seji dne 29.3.2007 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje

 

 

1. člen

 

 

V odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (Uradni list RS, št. 73/05, 75/05-popr., 5/06 ) se v 16. členu, drugi odstavek, tretja alinea spremeni tako, da se glasi:

 

 

» - trije predstavniki delavcev zavoda, od tega dva predstavnika strokovnih delavcev osnovnošolskega izobraževanja in en predstavnik predšolske vzgoje.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-0001/2007-06

 

 

Datum: 29.3.2007

 

 

Občina Prevalje

Župan dr. Matic Tasič, l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor