Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, štev. 18/84, 32/85 in 33/89), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS štev. 44/97, 120/06, 21/07) ) ter 16. člena statuta Občine Žetale in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale (Uradno  list RS. št. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je Občinski svet občine Žetale na  3. izredni seji  dne 22.12.2011 sprejel

 

 

SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2012

 

 

I.

 

 

Vrednot točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žetale  za leto 2012 znaša 0,0028 EUR.

 

 

II.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v  Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 032-0003/2011-I/5

 

 

Datum: 22.12.2011 

 

 

 

Občina Žetale

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor