Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 18. in 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/98) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99) izdajam naslednji

Popravek

Sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

 

V Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/2000 z dne 22. 12. 2000 je bil objavljen Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

Pri objavi je prišlo do pomote v 1. členu Sklepa, kjer je napačno navedeno leto.

 

Tako se 1. člen pravilno glasi:

»Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje za leto 2001 znaša 0,1289 SIT/m2 mesečno.

 

Popravek sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 01. 01. 2001.

 

Številka: 015-03-296/2001

Datum: 31. 01. 2001

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor