Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 15. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača

1. člen

Spremeni se 10. člen pravilnika, ki se po novem glasi:

»Občinska uprava pripravi odločbe o vračilu sorazmernega deleža vlaganj za posameznega končnega upravičenca.

Pravnomočna odločba je podlaga za izplačilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu upravičencu. Rok za izplačilo sredstev je 30 dni od dneva pravnomočnosti odločbe.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0006/2012-04

Divača, dne 17. oktobra 2012

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor