Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 28., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 70. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07)

R A Z P I S U J E M

redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Barka, Divača, Misliče, Senožeče in Vreme se opravijo v nedeljo, 10. oktobra 2010.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 9. avgust 2010.

3. Za izvedbo volitev skrbijo volilne komisije krajevnih skupnosti in Občinska volilna komisija.

4. Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si) in na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnosti v Občini Divača

Št. 041-0005/2010-1

Divača, dne 27. julija 2010

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor