Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Šalovci dne 22. 12. 1999 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2000

1. člen

Do sprejetja proračuna Občine Šalovci za leto 2000, vendar najdlje do 31. 3. 2000, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 1999.

2. člen

Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Šalovci za leto 2000.

3. člen

Določila odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 1999 (Uradni list RS, št. 43/99) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 1. 2000.

Št. 031-01-366/99

Šalovci, dne 22. decembra 1999.

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor