Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

OBČINA PREVALJE

TRG 2A

PREVALJE

 

Številka: 032-0002/2010

Datum:   5.9.2011

 

OBČINSKI SVET

OBČINE PREVALJE

 

 

Na podlagi 19. člena statuta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr, 34/07, 15/10) ter v skladu s 25. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št.18/06, 1/08, 5/11) sklicujem 6. dopisno sejo občinskega sveta.

 

Predlagam, da občinski svet  sprejme naslednje sklepe:

 

Predlogi sklepov:

 

 

SKLEP 1:

Občinski svet Občine Prevalje sprejme DIIP Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov. (gradivo)

SKLEP 2:

Občinski svet Občine Prevalje sprejme DIIP Nakup zemljišč. (gradivo)

SKLEP 3:

Občinski svet Občine Prevalje sprejme DIIP Cesta Dolga Brda –Skuk. (gradivo)

 

 

Razlog za sklic korespondenčne seje :

Zadnji dan oddaje prijave na javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam je 9.9.2011, zato predlagamo, da občinski svet o predlaganih sklepih odloči na dopisni seji.

 

Obrazložitev: 

Občina Prevalje je ob sprejemu proračuna za leto 2011, na seji dne 20.2.2011 sprejela tudi odločitev o zadolžitvi, v skladu z 10. členom Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2011 (UGSO, št. 4/11, 18/11). Poleg ponudb bank smo proučili tudi pogoje javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki ga razpisuje Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica in ugotovili, da je najugodnejši. Med potrebno dokumentacijo za prijavo na ta javni razpis je potrebno priložiti tudi investicijski program oz. drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10). Zaprosili bomo za 360.000,00 EUR posojila, za predvideno dobo vračanja 10 let. Poleg sredstev za poravnavo obveznosti po predlaganih DIIP-ih (Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov, Nakup zemljišč in Cesta Dolga Brda – Skuk), bomo sredstva posojila porabili tudi za projekt Ureditev mestnega jedra Prevalj, za kar pa je bil DIIP že sprejet.

 

 

Vljudno prosim, da svojo opredelitev sporočite najkasneje do srede, 7. septembra 2011, do 12.00 ure, na tel. št. 82 46 116, ali 031 609 110, na faks št. 82 46 124 ali e-naslov obcina@prevalje.si.

Za izvajanje glasovanja pooblaščam uslužbenko Franico Pori. 

 

S spoštovanjem,

 

Župan

dr. Matija TASIČ,l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor