Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2008, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91/08 z dne 26. 9. 2008, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, 90/05 in 102/07) in 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) dajem

 

 

P O P R A V E K

 

 

Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2008

 

 

V 1. členu v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV se zneski pravilno glasijo:

 

 

 

 

 

– na kontu 704 Domači davki na blago in storitve »110.714,00 EUR« in

 

 

–  na kontu 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev »636.822,00 EUR«.

 

 

 

 

 

Št. 410-08/2008-4

 

 

Komen, dne 22. oktobra 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Komen

 

 

Uroš Slamič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor