Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena statuta Občine Tržič, je Občinski svet občine Tržič na 8. izredni seji dne 23. 4. 1997 sprejel

 

 

S P R E M E M B O

 

 

odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič

 

 

1. člen

 

 

Prvi odstavek 6. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič (Uradni list RS, št. 4/97) se spremeni tako, da se glasi:

 

 

“Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vzgojno-varstveni zavod Tržič.”

 

 

2. člen

 

 

Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 601-07/96-04

Tržič, dne 23. aprila 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Tržič

Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor