Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 14. seji dne 22. 4. 2004 sprejel

 

 

S P R E M E M B O     I N     D O P O L N I T E V

 

 

S K L E P A

 

 

o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena

 

 

1. člen

 

 

V 3. členu Sklepa o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 81/03) se zamenja številka »16/3« s številko »16/4«.

 

 

2. člen

 

 

Ta sprememba in dopolnitev sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 66000/17/2001

 

 

Črnomelj, dne 22. aprila 2004.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor