Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01), je Občinski svet občine Črnomelj na 29. redni seji dne 28. 2. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

    o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 27/96) se nanaša: na 3. člen, ki določa, kaj so stanovanjske površine, 4. člen, ki določa vrsto dejavnosti in 5. člen, ki določa število točk v V. območju po 2. členu odloka.

 

 

2. člen

 

 

3. člen odloka se v točki A) spremeni in dopolni tako, da se glasi:

 

 

“A) čisto tlorisno stanovanjsko površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter garaže za osebne avtomobile. V stanovanjsko površino se štejejo tudi zgoraj navedeni prostori za bivanje v počitniških objektih in zidanicah oziroma drugih gospodarskih objektih.”

 

 

3. člen

 

 

4. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

 

 

“Pri odmeri nadomestila se upošteva vrsta dejavnosti oziroma namembnosti poslovnih površin po naslednjih področjih:

 

 

1. kioski in bencinski servisi ter nočni bari, igralnice, diskoteke, oziroma vsi lokali s podaljšanim delovnim časom, razen tistih, ki nudijo gostom hrano ter prodajalne, ki so odprte izven rednega delovnega časa.

    2. dejavnosti po standardni klasifikaciji; G-trgovina, popravila motornih vozil, H-gostinstvo, I-promet, skladiščenje, zveze, J-finančno posredništvo, K-nepremičnine, najem, poslovne storitve, L-javna uprava, socialno zavarovanje, M-izobraževanje, N-zdravstvo, socialno varstvo, O-druge javne, skupne in osebne storitve, P-zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem, ki niso zajete v 1. ali 4. točki tega člena

    3. dejavnosti po standardni klasifikaciji; A-kmetijstvo, lov, gozdarstvo, B-ribištvo, C-rudarstvo, D-predelovalne dejavnosti, E-oskrba z elektriko, plinom in vodo, F-gradbeništvo

    4. javne storitve oziroma družbene dejavnosti (upravni organi, uradi, zavodi, direkcije), katerih ustanovitelj je Občina Črnomelj ter krajevne skupnosti in društva, ki so dotirana iz sredstev proračuna Občine Črnomelj”.

 

 

4. člen

 

 

Tabela v 5. členu odloka se v V. območju dopolni tako, da je njena vsebina sledeča:

 

 

 

Vrsta povr., dejavnost

A

 

 

B

 

C

D

stanovanja

1

2

3

4

Na prostem

nezazidano

območje

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

I.

400

3,000

1,500

800

400

300

200

II.

600

2,500

1,200

600

300

250

150

III.

500

2,000

1,000

500

250

200

100

IV.

400

1,500

700

300

150

150

50

V.

300,00

1000,00

500,00

200,00

150,00

120,00

50,00

 

 

5. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati po preteku osmih dni od njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

Št. 352-01-2/2002

 

 

Črnomelj, dne 28. februarja 2002.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor