Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99 in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/01) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 23. redni seji, dne 22.9.2005 sprejel

 

 

SPREMEMBE PRAVILNIKA

 

 

o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v Občini Trnovska vas

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 7. člen pravilnika in na novo glasi :

 

 

Razpis za dodelitev sredstev za razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma pripravi občinska uprava na podlagi sprejetega proračuna občine za tekoče leto, v okviru sredstev in za ukrepe, ki so sprejeti v proračunu občine.

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe pravilnika se objavijo v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas in začnejo veljati 15 dan po objavi.

 

 

Datum: 22.9.2005

 

 

Številka: 300-05/2005-23rs                                                      

 

 

Podžupan Občine Trnovska vas

 

 

Franc Pukšič, dipl.ing.str., l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor